ข่าวสาร

แจ้งการแปรสภาพบริษัท

บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

21 / 12 / 2566

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานใหญ่และสาขา 1
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด สาขา 2

12-15 / 11 / 2566

TILOG LOGISTIX 2023

ภาพบรรยากาศการออกบูธที่งาน TILOG LOGISTIX 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม2566 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ 98 บูธ D02 ภายใต้แนวคิด SMART AND GREEN LOGISTICS FOR SUSTAINABLE TOMORROW

17-19 / 8 / 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 50 ทุน รวมมูลค่า 100,000 บาท

9 / 8 / 2566

เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ ได้ทำขยายกองทัพรถหัวลากเมื่อช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2022 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 200 ราย

1 / 3 / 2565